TIPS INFÖR BRANDSKYDDS-KONTROLLEN

Vanligen aviserar vi tillfället för brandskyddskontrollen. Kontrollen och tidsfristen baserar sig då på de fakta vi har om din anläggning i vårt fastighetsregister. Men ibland kan det ju vara så att förändringar sker. Om du exempelvis inte har använt ett sotnings-objekt under en längre tid ska du kontakta oss innan eldstaden eller rökkanalen tas i bruk. Detta gäller även vid nyinstallationer eller ändringar av eldstäder eller rökkanaler.

Särskilt vid nyinstallation eller ändringsarbeten finns en hel del myndighetskrav att ha i beaktande. Dessa berör såväl det allmänna brandskyddet som olika miljö- och byggnadslagar.

För att du ska kunna följa våra rutiner kring mer ordinära brandskyddskontroller listar vi här några allmänna riktlinjer och tips. Dels för att du ska undvika onödiga anmärkningar, men också för att vårt besök hos dig ska gå så smidigt som möjligt:

  • Tänk på att vi måste få tillgång till alla utrymmen där skorstenen passerar. Hjälp oss att komma åt överallt – genom att hålla passager fria och vindsdörrar med mera olåsta.
  • Möjliggör så att hela skorstenens längd kan kontrolleras. På de schakt som inte går att demontera bör en inspektionslucka (även kallad ”Hila-Lucka”) installeras. Detta är framför allt att tänka på för dig som nyinstallerar – din hantverkare har vanligen med detta i beräkningen, men att flagga för det skadar inte!
  • Kolla takskyddsanordningarna! Detta är dessvärre ett vanligt föremål för anmärkningar, och "Lagen om skydd mot olyckor" är tydlig på att det måste finnas säkra takskyddsanordningar. Vanligaste anmärkningen är att det saknas ett glidskydd för resstegen.
  • Använd alltid icke brännbara askhinkar med tätslutande lock och förvara askhinken på icke brännbart underlag

Hur ofta brandskyddskontroll ska utföras hemma hos dig kan du läsa under länken Vems ansvar?

Om särskilda regler kring nyinstallationer, taksäkerhet med mera kan du läsa under länken Installationsfakta.