statusbesiktning 

Dags för underhåll av skorsten och eldstad? Eller är det kanske rentav redan gjort?

Med sotarens statuskontroll och funktionsundersökning får du klara besked om hur uppdraget blivit utfört av muraren, kakelugnsmakaren eller skorstenstätaren. Du får ett kvitto på hur din anläggning fungerar. Bra att veta för din trygghet, komfort och plånboks skull.

Ibland kan det dock vara värt att rådgöra med oss innan hantverkarens arbete tar vid. Ett exempel är om du ska installera skorsten – där vissa givna mått förutsätts för att arbetet ska bli godkänt. Takets utformning och höjden på de andra husen spelar roll, men också hur geografin runt om huset ser ut.

Grundregeln är minst 1 meter där skorstenen bryter taktäckningen, men samtidigt så hög att skorstenen sträcker sig minst 0,4 meter över nocken, om skorstenen ligger i ett vindutsatt område. Sotaren hjälper dig att beräkna detta.

Mer om regler, säkerhetsavstånd och övriga mått kring eldstäder och skorstenar hittar du i vårt avsnit Installationsfakta.

KVALITETSSÄKRADE BESIKTNINGAR

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

Läs mer på
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund