sprängbesiktning 

Ska det utföras arbeten i ditt närområde som skapar vibrationer?

Med sotarens sprängbesiktning – som utförs före och efter arbetena – får du ett vakande öga så att din kakelugn eller skorsten inte drabbas av eventuell sprickbildning eller annan skada.

 

 

 

KVALITETSSÄKRADE BESIKTNINGAR

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

Läs mer på
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund