Säker eldning 

En lokaleldstad ska normalt bara användas för att ge tillskottsvärme till husets ordinarie uppvärmning. Viktigt är att noggrant följa tillverkarens eldningsinstruktioner. Braskamin, braskassett och kakelugn är typiska lokaleldstäder.

ELDAR DU MED VED?

Den ved du eldar med bör ha lagrats torrt och luftigt i minst ett år. En av de vanligaste orsakerna till tjära i rökkanalen är nämligen att fuktig ved har använts. Sot som inte förbränns förs vidare in i rökkanalen tillsammans med rökgaserna – en del av detta fastnar då i eldstaden och på kanalens väggar. Håll också koll på mängden ved som du stoppar in i eldstaden. Många lokaleldstäder rymmer egentligen mer ved än vad skorstenen tål. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och på omgivande brännbart material.

ELDA LAGOM!

Saknar du eldningsinstruktioner är en god tumregel att aldrig elda mer än 2-4 kg ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar. Låt även eldstaden vila lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

VAR FÖRSIKTIG MED BRIKETTER

De vanligaste briketterna består av träfibrer som pressats samman. Briketterna kan variera i storlek, form, fukthalt och energiinnehåll. Energiinnehållet är alltid mycket högre i briketter än i ved. Det höga energiinnehållet kan innebära mycket höga rökgastemperaturer – ibland långt över 800 grader, vilket börjar närma sig smältpunkten för vanligt järn. Det finns inte heller skorstenar som är konstruerade för dessa temperaturer.

Vid användning av briketter ska du därför alltid börja i liten skala och med försiktighet. Så småningom lär du dig att hitta rätt nivå för din anläggning. En rökgastermometer hjälper dig att hålla koll på temperaturen.