restaurang & storkök 

Konsekvenserna av en imkanalsbrand kan i sak- och egendomsvärde vara mycket allvarliga. Därtill ska läggas riskerna för att tredje man drabbas i händelse av att det brandfarliga flottet tar eld.  I Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) tydliggörs fastighetsägarens och användarens skyldigheter att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra skador till följd av eldsvåda.

Utöver restaurangmiljöer finns imkanaler i publika lokaler som hyreshus, hotell, köpcentrum, skolor etc – det ligger således i samhällets intressen att säkerställa att imkalanerna nyttjas funktionellt och tryggt. Men ett fungerande brandskydd är förstås inte bara i lagstiftarens intresse, utan givetvis också för den som äger eller driver restaurangen. Med brandskyddskontrollen fås en garant för att undvika förödelse, driftsstopp och mänsklig skada.

VAD SKALL KONTROLLERAS?

Enligt reglerna för restauranger och storkök – samt jämförbara inrättningar – ska frånluftskanalerna kontrolleras från det utrymme där matlagning eller uppvärmning av mat sker. I kontrollen undersöks också eventuella delar som monterats till kanalen – såsom fläkt, avskiljare och spjäll. Även takbeläggning och andra tillhörande byggnadsdelar, som bjälklagsgenomföringar, samt taksäkerhetsanordningar omfattas av kontrollplikten.

KONTROLLPUNKTERNA ÄR FÖLJANDE:

1. Sotbildning och beläggning (fett).
2. Skador eller förändring av tekniskt utförande.
3. Temperaturförhållanden.
4. Tryckförhållanden och täthet.
5. Drift och skötsel.

VI ARBETAR NÄR DET ÄR BÄST FÖR DIG!

Vi försöker alltid att styra vårt uppdrag så att dina gäster inte störs. Då många restauranger har öppet från lunch till sent om kvällarna kan vi utföra vårt arbete efter stängning eller före öppnandet – helt efter överenskommelse med respektive ägare.

VAD KOSTAR DET?

Priset är fastställt och baseras på antalet faktiska timmar. Timpriset varierar beroende på om arbetet utförs på dagtid eller övertid. Hör gärna med oss om du vill veta mer.

VAD SÄGER LAGEN OM TILLTRÄDE?

De allra flesta är glada att få anläggningen sotad och brandskyddet kontrollerat. Det är därför ovanligt att sotaren blir utestängd från sitt uppdrag. Dock kan det finnas delade meningar huruvida anläggningen behövs rengöras eller kontrolleras. Enligt lag har skorstensfejarmästaren ansvaret att utföra sotning/rensning eller brandskyddskontroll enligt en fastställd intervall. Därför har den som utför arbetet också laglig rätt till tillträde – samt att få nödvändiga upplysningar och handlingar.

HUR OFTA SKALL BRANDSKYDDSKONTROLL OCH SOTNING/RENSNING UTFÖRAS?

Den lagreglerade fristen för brandskyddskontroll är vartannat år och sotning/rensning sker 1-3 gånger per år beroende på verksamhet (beräknas bl a utifrån antal måltider som serveras per dygn). Fristerna/intervallerna bestäms av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och grundar sig på f.d Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd om rengöring och brandskyddskontroll.