överlåtelsebesiktning 

Är du spekulant på ett hus eller en bostadsrätt?

Överlåtelsebesiktningen är vår mest omfattande besiktning och visar vad du kan förvänta dig av eldstadens och skorstenens tekniska status.

Vi utgår från hur den nuvarande eller den tidigare ägaren har använt eldstaden och vilka underhållsåtgärder som vidtagits. Vi jämför skicket med liknande eldstäder och skorstenar av samma ålder.

Därefter gör vi en riskanalys som tillsammans med besiktningsresultatet ger dig ett bra förhandlingsläge när priset ska diskuteras. Med sotarens överlåtelsebesiktning vet du vilka underhållsåtgärder som behövs göras. Dina förväntningar, som med all rätt är höga vid ditt livs kanske största affär, behöver inte slå fel när du väl flyttar in.

Om du beställer en överlåtelsebesiktning via SSR Godkänd har du alltså en bra grund att stå på vid fastighetsaffären. Det är ett bra sätt att uppfylla ”köparens undersökningsplikt”, men självklart kan det också finnas en poäng från säljarens sida att ha vetskap om läget. Om skorstenen eller eldstaden behöver underhållas kan naturligtvis det totala värdet på fastigheten påverkas.

KVALITETSSÄKRADE BESIKTNINGAR

Du som valt något av sotarens besiktningspaket enligt SSR GODKÄND BESIKTNING ® har tagit ett bra steg på vägen att skapa bättre trygghet hemma. Och att sova gott om natten handlar inte bara om säkerhet. Vi jobbar också för din komfort och plånbok.

SSR GODKÄND BESIKTNING är framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. Konceptet bygger på arbetsmetodik som är noga utvärderad och dokumenterad. Till varje besiktning hör ett protokoll där du kan följa resultat och grunder för besiktningen.

Bara de som är behöriga för brandskyddskontroll och använder det kvalitetssäkrade systemet från Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund får använda sig av varumärket SSR GODKÄND BESIKTNING®

Läs mer på
Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund